Einde aan dweilen met de kraan open. Filmdorp Rozebeke beschermd tegen ondoordachte bouwplannen.

Via de media hebben de Vrienden van de Zwalmse dorpen zonet het nieuws ontvangen dat minister-president Geert Bourgeois beslist heeft het dorpsgezicht van Rozebeke voorlopig te bescherming. Het unieke en authentieke dorpskarakter van Rozebeke, dat ook bij filmmakers in de smaak valt, wordt nu ook op Vlaams niveau erkend. "Rozebeke is een van de gaafst bewaarde dorpen van Vlaanderen en verdient dan ook een bescherming", motiveert Bourgeois. Naast Dikkele en Roborst krijgt Zwalm nu een extra toeristische troef in handen waar de hele regio van mee kan profiteren. 

Anna Verhoeve, ondervoorzitter: “Dit nieuws stemt de Vrienden van de Zwalmse dorpen bijzonder gelukkig. Deze bescherming is een heel belangrijke erkenning van het unieke karakter van Rozebeke en is een duwtje in de rug voor onze vzw die ijvert voor een kwalitatieve omgang met erfgoed en ontwikkeling in Zwalm”. Ook Hans Van der Meeren (voorzitter en tevens bewoner van Rozebekeplein) is verheugd met dit nieuws: "Ik ben ongelooflijk blij dat hogerhand het ook de moeite waard vindt om het karakter van Rozebeke te beschermen! Zonder deftige bescherming van het dorp, was het tot nu steeds dweilen met de kraan open. En bij elke nieuwe gele bekendmakingsbrief hielden we ons hart vast”. 

Bij deze voorlopige bescherming heeft de minister de principiële beslissing genomen over het beschermingsvoorstel. Verhoeve wijst op de onmiddellijke impact van deze beslissing: “Met deze beslissing zijn de rechtsgevolgen van de bescherming onmiddellijk van toepassing. Vanaf nu dienen stedenbouwkundige aanvragen in Rozebeke extra rekening te houden met de erfgoedwaarde." Eigenaars van panden gelegen in een dorpsgezicht dienen tijdig werken uit te voeren zodat de instandhouding niet in het gedrang komt. Van der Meeren: “Slopen, beschadigen, laten verkrotten kan gelukkig niet langer”.

En nu? Binnen de maand start de gemeente een openbaar onderzoek waarbij de burger kan reageren op deze beschermingsplannen. Tijdens dit openbaar onderzoek krijgt iedereen de kans om opmerkingen op of bezwaren tegen de voorlopig bescherming kenbaar te maken. Het agentschap Onroerend Erfgoed zal vervolgens alle opmerkingen behandelen. Verhoeve: "Als vzw houden wij ons eraan de burger te informeren omtrent stedenbouwkundige procedures. Ook in dit dossier heeft de burger het recht om zijn opmerkingen of bezwaren kenbaar te maken tijdens het openbaar onderzoek. Wij kijken alvast uit naar de plannen en zijn benieuwd wat precies onder deze bescherming valt”.

HLN / 23 februari 2016