Trots op Rozebeke!

Op 23 januari 2017 ondertekende de Vlaamse minister bevoegd voor onroerend erfgoed het besluit tot definitieve bescherming als dorpszicht van de dorpskern van Rozebeke in Zwalm. "Rozebeke is een van de gaafst bewaarde dorpen van Vlaanderen en verdient dan ook een bescherming", motiveert minister-president Geert Bourgeois. 

Deze beslissing verheugt ons en maakt ons trots inwoners te zijn van Zwalm. Ook de bijna 1000 ondertekenaars van de petitie 'Erfgoed en ontwikkeling in Zwalm – Wij zijn voor een bescherming van het dorpsgezicht'. Deze bescherming biedt dan ook heel wat nieuwe kansen en garandeert een mooie toekomst voor Rozebeke. Ondoordachte sloop en banale verkavelingen kunnen niet zo maar goedgekeurd worden. Vanaf nu zal elke nieuwe ontwikkeling rekening moeten houden met de erfgoedwaarde, net dat wat Rozebeke zo mooi en uniek gemaakt

Erfgoed en ontwikkeling gaan wel degelijk samen, dat bewijzen talrijke mooie projecten in Vlaanderen. De bescherming van het dorpsgezicht van Rozebeke kan een voordeel zijn voor wie met bouwplannen zit want de Vlaamse Overheid voorziet een subsidie om werken uit te voeren aan gebouwen die vallen onder deze bescherming. De kosten worden dus gedeeld. De voorwaarde om hiervan gebruik te kunnen maken is wel dat een erfgoed beheersplan wordt opgemaakt in samenwerking met alle betrokken eigenaars, gemeentebestuur en erfgoeddiensten. We doen dan ook een oproep aan het gemeentebestuur deze taak snel en met positieve ingesteldheid op te nemen. Het is immers de taak van het gemeentebestuur zijn burgers de weg te wijzen en te ondersteunen in hun plannen.
 
Vragen of meer informatie:
vrienden@zwalmsedorpen.be