Een nieuw plan voor een leefbaar Nederzwalm

OUDE GEMEENTESCHOOL NEDERZWALM OP DE SCHOP VOOR EEN  ONVEILIGE PARKING? 

Het gemeentebestuur van Zwalm heeft de intentie om de oude gemeenteschool van Nederzwalm te slopen om plaats te maken voor een slecht gelegen en onveilige parking. Deze kortzichtige en ondoordachte beslissing brengt de toekomst en  leefbaarheid van Nederzwalm in gevaar. 

Wat is er gaande?

Op zaterdagavond is het heel erg druk in Nederzwalm wanneer er een misviering doorgaat in de Allerheiligenkerk. Het kerkplein heeft 7 autostaanplaatsen en is uiteraard te klein om alle kerk­gangers te ontvangen. Ook in de omliggende straten is het lint van parkeerplaatsen ontoereikend voor deze piekbelasting. Nederzwalm heeft dus nood aan parkeerplaatsen op piekmomen­ten. Maar, ... waar we in Nederzwalm nog meer nood aan hebben is een veilige en leefbare dorpskom. 

Het dorp wordt gekenmerkt door drie gewestwegen en door­gangsstraten: De Hoogstraat/Schoolstraat, de Latemdreef en de Neerstraat. Dat kan alvast met één minder. 

Een ander plan voor een leefbaar Nederzwalm

Het moét anders. Zonder sloop, zonder grote investeringen en mét een veilige parking. Zie in het plan dat je onderaan dit artikel kan downloaden hoe bijvoorbeeld van de Neerstraat een leefstraat kan gemaakt worden waar er ook plaats is om onze kerkgangers te verwel­komen. Twee vliegen in één klap, en zonder dat het één euro meer kost.

De Vrienden van de Zwalmse dorpen zien de Neerstraat als een éénrichtingsstraat met zone 30, uitsluitend bestemd voor het lokale verkeer. (Voor bewoners, bezoekers, zij die een zaak heb­ben, een pint willen pakken of naar de kerk willen gaan). Geen doorgaand verkeer dus. Gedurende de piekmomenten wordt dwarsparkeren toegestaan waardoor we een bijkomende capaciteit van 30 wagens realiseren. Op andere momenten kan deze ruimte als publieke plaats (terras, breed voetpad) worden ingericht. Met een aantal kleine ingrepen zoals zitbanken, hier en daar een boom of bloembakken en belijning wordt de Nederstraat omgetoverd tot een echte dorpsstraat waar alle lokale actoren van kunnen profiteren. De investeringskost is minimaal, de ruimte is beschikbaar én er hoeft geen waardevol beeldbepalend erfgoed worden afgebroken. 

Als deze strategie werkt kan er op termijn nage­dacht worden over extra verfraaiingswerken zoals sfeervol­le verlichting, aangepaste verhardingen enz.

Herbestemming van het schoolgebouw

Iedereen weet dat het mooie schoolgebouw er wat verkommerd bij ligt. Dat is logisch: er werd reeds tientallen jaren niet geïnves­teerd. 

Het schoolgebouw uit 1925 is opgenomen als bouwkundig erf­goed. De decoratieve bakstenen schoolarchitectuur met fraaie kroonlijsten, sierlijk houtwerk en 6 mooie ramen gericht op de straatzijde is in goede bouwfysische staat, heeft mooie ruimtes en ligt op een belangrijke zichtlocatie aan de rand van het dorp. Bovendien ligt het schooltje aan de toegang van ‘Neerwelden’, een mooi recreatief gebied dat op ontsluiting wacht.

Het schoolgebouw is beeldbepalend voor het dorp en is boven­dien een unieke getuige van de historische schoolstrijd die gewoed heeft in onze streken. Het gebouw is een plaats vol ver­halen en herinneringen. Het is een gebouw met een ziel dat bete­kenis geeft aan onze leefomgeving. 

De Vrienden van de Zwalmse dorpen denken dat dit schoolge­bouw omwille van zijn ligging, uitstraling en ruimte een herken­baar steunpunt kan worden voor lokale verenigingen of onder­nemingen waar onze streek nood aan heeft. Wij denken zowel aan een commerciële als een sociaal­culturele bestemming. Ook wonen met praktijkruimte is niet uitgesloten.

Indien de gemeente noch de middelen noch het programma of voldoende creativiteit heeft, dan moet het initiatief aan de vrije markt worden overgelaten mits een duidelijk visie.

Geen argumenten om school af te breken

Het gemeentebestuur strooit zand in de ogen van vele betrokken inwoners en gebruikers van het gebouw. Het gemeentebestuur beweert dat Administratie Wegen en Ver­keer het gebouw wil afbreken om het rooilijnplan tot uitvoe­ring te brengen. Volgens onze inlichtingen klopt dit niet. Integendeel: de visuele insnoering ter hoogte van het schoolge­bouw werkt snelheidsremmend. 

Het inzicht van alle verkeersdeskundigen is vandaag de dag dras­tisch bijgewerkt: daar waar ze in de jaren ‘60 overal autostrades doorheen de dorpkernen trokken, worden nu natuurlijke verkeers­vertragende systemen ingebouwd. 

Ten tweede beweert het gemeentebestuur dat een sanering van het gebouw 700.000 euro zal kosten. Dit is wel een zeer ruime inschatting voor een gebouw van 215m2. Een grondige renovatie van een dergelijk gebouw kost ca. 1.390 eur/m2, wat neerkomt op 300.000 euro. Een heel bedrag, maar een peulschil om een dergelijk interessant gebouw met commerciële en sociaal­culturele troeven een  nieuwe bestemming te geven. 

Afbreken voor een onveilige parking?

Het gemeentebestuur van Zwalm wil de oude gemeenteschool slopen om plaats te maken voor een slecht gelegen en onveilige parking. De parking zou met het kerkplein verbonden worden via een voetpad dat amper 30 cm breed is: te smal voor een kinder­wagen of rolstoel.

Een parking op deze plek: de slechtst mogelijke oplossing. 
En wel om volgende redenen:

  1. De site ligt in een binnenbocht en de ontsluiting ervan is verkeerstechnisch problematisch en ongewenst;
  2. De site zal geen positieve bijdrage leveren aan het dorpsleven (lees kerk en café) omdat ze te veraf ligt;
  3. De veiligheid van de beoogde kerkbezoekers wordt niet ge­garandeerd: er is geen ruimte om een voetpad aan te leggen tussen de geplande parking en de dorpskern tenzij 8 wonin­gen worden onteigend en gesloopt. Op sommige plaatsen is het voetpad amper 30 cm breed.

Hoe reageren?

Vindt u ook dat onze mooie gemeenteschool een betere toekomst verdient? Willen we onze dorpskern terug leefbaar maken? Moet er ernstig nagedacht worden over wat er met ons collectieve erfgoed gebeurt? 

Reageer op facebook en vul onze petitie hier in en overtuig onze beleidsmensen om opnieuw rond de tafel te zitten.

Download hier het plan

Embed Block
Add an embed URL or code. Learn more