Nieuwe verkavelingsaanvraag in filmdorp Rozebeke

Er werd een nieuwe verkavelingsaanvraag ingediend voor Rozebekeplein 5. Deze aanvraag biedt echter onvoldoende garanties dat de unieke dorpskern van Rozebeke behouden blijft.  We roepen dan ook iedere Zwalmenaar op om gebruik te maken van zijn rechten om de plannen in te kijken en te reageren tijdens het openbaar onderzoek dat loopt tot vrijdag 15 januari 2016.

 

 

informeer

Je kan de plannen van de nieuwe aanvraag inkijken op de gemeente. Maak hiervoor best een afspraak.

Lees hier meer over onze bezwaren.

HLN / 9 januari 2016

schrijf een bezwaarschrift

Heb je bezwaren tegen de plannen? Wens je dit duidelijk te maken? Schrijf dan een bezwaarschrift. Weet je niet goed waar te beginnen of hoe je een bezwaarschrift moet schrijven? Download hier ons modelbezwaarschrift. Je kan deze tekst gebruiken als inspiratie of integraal overnemen, uitprinten, individueel ondertekenen en indienen.

Indienen van bezwaarschrift

Het openbaar onderzoek loopt tot 15 januari 2016. Tot dan kan je een bezwaarschrift indienen. Via schrijven naar College van burgemeester en schepenen, Zuidlaan 36, 9630 Zwalm. Of afgeven aan de balie van de gemeente tijdens de openingsuren (vraag een ontvangstbewijs).