Nieuw gemeenschapscentrum Zwalm

Reageer nu het (nog) kan. Openbaar onderzoek voor het nieuwe gemeenschapscentrum vraagt om uw mening!

Het Zwalmse gemeentebestuur heeft grootse plannen om naast de huidige sporthal een nieuw gemeenschapscentrum te bouwen. De Vrienden van de Zwalmse Dorpen zijn ervan overtuigd dat, mocht dit bouwwerk er komen, nog generaties lang de vraag gesteld zal worden hoe het kon dat het bestuur van Zwalm zo inspiratieloos en met zo weinig visie en ambitie te werk is gegaan. Ook de keuze van het bestuur om te investeren in nieuwbouw boven restauratie van erfgoed is niet verdedigbaar. Alle gemeenschapsgeld nu investeren in een groot nieuwbouwproject hypothekeert de toekomstmogelijkheden van patrimonium met erfgoedwaarde zoals schooltjes en kerken.

Bibliotheek wordt onder de grond gestopt
Het gemeenschapscentrum is architecturaal en stedenbouwkundig ondermaats. Het ontwerp is niet meer dan dat van een ordinaire baanwinkel en het materiaalgebruik is oudbollig en niet duurzaam. Het zondigt in een aantal essentiele kenmerken voor gemeenschapsinfrastructuur zoals voorzien in kwalitatief daglicht en belevingswaarde. Het is nochthans geweten dat natuurlijk daglicht een grote energiebesparing kan opleveren. Bovendien is het bijzonder ongezond voor bezoekers en gemeentelijke medewerkers om permanent in kunstlicht te moeten vertoeven.

Blind voor de omgeving
Door de overwegend blinde zij- en achter­gevels is dit plan een gemiste kans om van de sportsite een attractieve plek te maken. Ook langs de voorzijde van het gebouw, waar wel ramen worden voorzien, snijdt de autohelling het gemeenschapscentrum van de Zwalm­parel en omgeving af. Terug een gemiste kans om hier een ontmoetingsplein te organiseren.

Gelukkig, nog niets definitief. Openbaar onderzoek: laat uw mening weten! 
Ook al worden de plannen door de gemeente, zoals in de Zwalmse Post, als definitief voorgesteld, toch kan tot 17 november iedereen zijn mening over de plannen voor dit gemeenschapscentrum kenbaar maken. Dat is een burgerrecht. Vandaar de gele bekendmakingsaffiches. Het openbaar onderzoek dient om na te gaan wat de bevolking van een plan vindt. We roepen dan ook iedere Zwalmenaar op om gebruik te maken van dit recht en te reageren met een schrijven (bezwaarschrift) aan het bestuur voor 17 november. De plannen zijn dus nog niet vergund, het zal de provincie zijn die zich uitspreekt over de plannen van het gemeentebestuur.

Meer informatie over de concrete plannen en hoe u erop kan reageren kan u bekomen op de Dienst Stedenbouw van de Gemeente Zwalm.

Praktische en inhoudelijke tips voor het schrijven van een bezwaarschrift vind je hier.

 

In de pers: