TENTOONSTELLING: Dorpsontwikkeling Rozebeke op studentenmaat

Vrienden van de Zwalmse Dorpen organiseert:

TENTOONSTELLING

Dorpsontwikkeling Rozebeke op studentenmaat

Opening zondag 28 augustus om 11 uur, dorpsplein Rozebeke - Zwalm

Studenten van de 2° bachelor Architectonische Ingenieurswetenschappen van de Vrije Universiteit Brussel komen met hun eindwerk naar Rozebeke-Zwalm.

Bouwgronden worden duurder en worden schaars, de bevolking in stedelijke centra groeien aan. De auto biedt al lang geen antwoord meer aan de vraag naar algemene en persoonlijke mobiliteit, wegen slippen dicht, we staan met zijn allen aan te schuiven naar de centra waar we onze boterham verdienen. Het onderscheid tussen stad en platteland is in Vlaanderen al lang vervaagd en landelijke dorpskernen lijken een gemakkelijke prooi om een aantal van bovenstaande knelpunten schijnbaar op te lossen. Daarom moeten we ons collectief de vraag stellen welke plaats de landelijk dorpskernen innemen in deze drastische maatschappelijke omwenteling. 

De studenten bogen zich over een specifieke site in de landelijke Zwalmstreek, meer bepaald in de dorpskern van Rozebeke onder de titel 'Co-housing Rozebeke'. Het project kadert in het onderzoek van 'Erfgoed en Maatschappij', een jaarlijks wederkerend thema in de vakopleiding aan de VUB. Ze lieten hun ontwerpvaardigheden los op een voormalige dorpshoeve en omliggend terrein die zich tegenover de Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw bevinden. De bakstenen dienstgebouwen langs de Boembekestraat zijn gesitueerd rondom een gekasseide binnenplaats met mestvaalt en dateren minstens uit de 18de eeuw.

In hun eindwerk werkten ze rond het thema reconversie – de omschakeling, de herstructurering en het hergebruik van bestaande gebouwen, structuren en terreinen. Deze organisch gegroeide dienstgebouwen worden daarom in dit ontwerp behouden. In deze dorpskern met overwegend residentiële bebouwing ontwerpen de studenten op de beschikbare site een co-housing project met integratie van de organisch gegroeide hoevegebouwen. Verrassende resultaten zoals een rehab-farm, een woonerf met atelierwoningen of een brouwerij met assistentiewoningen zijn te bezichtigen aan de hand van talrijke maquetten en plannen.

VAN HARTE UITGENODIGD

We nodigen alle geïnteresseerden uit het resultaat van de studenten in een tentoonstelling te bezichtigen en samen met ons in debat te gaan over de toekomst van deze plek.

De tentoonstelling opent simultaan met het dorpsfeest ‘Allez Freddy’ in Rozebeke, waar echte Flandriens op oude retro koersfietsen zullen strijden om roem en glorie op zondag 28 augustus. De tentoonstelling opent om 11u00, gevolgd door een debat en receptie en zal gans de dag te bezichtigen zijn. Een unieke woonwagen zal voor de gelegenheid omgebouwd worden tot mobile tentoonstellingswagen.

Als Vrienden van de Zwalmse Dorpen menen wij dat hier heel wat frisse ideeën te rapen zijn om bekende problematieken van onze Zwalmse dorpskernen aan te pakken. We zijn dan ook verheugd deze tentoonstelling naar Zwalm te brengen en kijken er naar uit met u in gesprek te gaan.